۱۳۸۸ مرداد ۳۱, شنبه

اردوگاه یازده تکریت در چند کلمه

اردوگاه‏هاى تكريت حدوداّ در 20 کیلو متری شهرتکریت ودر 105 کیلو متری موصل در پادگان بزرگ صلاح‏ الدين در بیابانهای كنار جاده بغداد - موصل قرار داشت. در سمت راست اين جاده، رودخانه دجله و راه‏آهن بود. پادگان زرهي عراق بنام صلاح الدين درهمین منطقه ودرسمت راست جاده بغداد - موصل قرار داشت در این پادگان چندین اردوگاه وجود داشت:

تكريت 5 (كمپ افسران)، ملحق تكريت 5، تكريت چهار ديوارى (كه منحل شد)، تكريت 11، تكريت12، تكريت 16، تكريت14، تكريت17، تكريت19 و تكريت 20. اردوگاه‏هاى تكريت در واقع اردوگاه نبودند بلكه ساختمان‏هاى آموزشی پادگان صلاح الدين بود اردوگاه دارای سیم خارداری به عرض 17 متر که در بین سیم خاردارها یک رشته برق فشار قوی وجود داشت و 16 دکل نگهبانی در اطراف آن بودمساحت اردوگاه 120×150 بود که دارای 4 بند مجموعا 14 آسایشگاه به ابعاد 6×22 متر که در هر آسایشگاه حدود 110 تا 150 نفر اسیر قرار داشتند كه متغيير بود بندهاي 1 و 3 داراي 3 آسايشگاه و بندهاي 2 و 4 داراي 4 آسايشگاه بودندهر دو بند دارای یک حمام 8 دوش و 10 عدد توالت بودآشپزخانه و بهداری در وسط اردوگاه كه مابين بندهاي 2و 3 بودند قرارداشت دو زندان عمومی و چهار سلول انفرادی به ابعاد 1.5×1.5كنار بهداري بودونيز درهر دو بند اتاق نگهبانان بود يك ژنراتور بزرگ در اردوگاه بود كه برق اضطراری محوطه ونيز برق مابين سيم خاردارها را تامين مينمود.خشن ترین و معروف ترین نگهبانان ان عبارتند از عدنان علی کابلی علی بلنگی قیس علی ابلیس و در این اواخر گروهبان معروف
مهم ترین حوداث عبارت است ازابتدای ورود ...جمعه سیاه ...سه ماه اول اسارت ....ایام عزاداری محرم...اتو کشیدن باهای حسن طاهری ....اتو کشیدن بشت بعضی دیگر شهادت قاسمی زیر شکنجه در حمام توسط عدنان..شهادت رضایی زیزر شکنجه ..شهادت تعدادی دیگر زیر شکنجه وفشار...رحلت امام و تبعید 74 تن و شکنجه بمدت 45 روزو فرار هاشم انتظاری احمد چلداوی مسعود ماهوتچی برنامه های فرهنگی بعد از قطعنامه انتشار نشریه محاکمه علی گلوند و علی عاشوری در بغداد
به نقل از وبلاگ اردوگاه تکریت 11 با ویرایش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر