۱۳۸۸ مرداد ۳۱, شنبه

هــــفتاد سال بعد از جنگ جهانی دوم

بیــش از هــــفتاد سال ار جنگ جهانی دوم می گذرد. کشورهای اروپایی و امریکایی که جنگ درآن کشورها سال 1939 شروع و 1945 میلادی خاتمـــــه یافت و حدود پنجــــــاه میلیون نفر به نوعی در این جنگ 6 ساله درگیر بودندهنوز از سربازان ان جنگ تقدیر می کنند
دولتمردان و مردم سربازانی را که در برابر تهاجم دشمن مقاومت کردند و یا کشته شدند یا بعنوان مجروحان جنگی باقی ماندند را فراموش نکرده اند و هر سال در مراسم با شکوهی که در میادین بزرگ شهر ها و روستاها برگزار می شود چنان تجلیلی از آنان به عمل می آورنــد که شور و شعف تمامی وجود هر بیننده و شنونده ای را فرا می گیرد .
بازماندگان جنگ و خانواده هایشان چنان قرب و منزلتی دارند که گویـــا این انـــــسان های نیمه جان که هنوز آثار جراحت بر اندامشان خودنمایی می کند ناجیان دولت و ملت بوده اند. در اکثر کشورها چنان ارج و اعتباری بــرای آنان قائل هستند که باید از نزدیک دید و لمس کرد. دولت و ملت دست در دست یکدیگر نهاده اند و حامی این گروه در زمـــینه های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی مـــی باشند.

نقل شده از :بایگاه رسمی آزادگان اردوگاه یازده تکریت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر